Psykoterapi

Handledning • Utbildning

Parterapi • Familjerådgivning

Konsultverksamhet

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Skicka oss dina funderingar

A&L är en psykoterapimottagning centralt i Västerås. Till oss kan du/ni komma för psykoterapi och samtalsstöd både som privatperson, par och företagskund.

Vi är utförare för familjerådgivning i Enköping kommun.

Vi som arbetar här är socionomer och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med människor.

Använd formuläret nedan om du vill komma i kontakt med oss.  Vi svarar så fort vi får möjlighet. Uppge alltid vilken ort du/ni önskar komma till.

Loading...

  Psykoterapi

  Samtala och reflektera med en professionell samtalspartner

  Att stanna upp, samtala och reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner kan vara en bra väg ut ur svåra situationer.

  Här erbjuds du att tillsammans med en erfaren psykoterapeut söka förståelse för hur symptomen hänger samman med din nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter.

  Du får hjälp att skapa en varaktig förändring i riktning mot hälsa och välbefinnande. Du finner nya strategier att hantera problem i vardagen som gör att du kommer vidare och mår bättre.

  Handledning
  Utbildning

  För personal där relationer och samspel står i fokus

  Vi vänder oss till grupper och enskilda som önskar handledning i sin yrkesroll. Vi erbjuder handledning för individer och grupper både i offentlig och privat verksamhet.

  Handledningen har som mål att stödja och utveckla den anställda och dennas professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet. Främst arbetar vi med ärendehandledning för personal inom människovårdande yrken där relationer och samspel står i fokus.

  Vi erbjuder också utbildningar kring kommunikation och samspel samt har grupper för nyseparerade och föräldrautbildningar.

  Familjerådgivning Parterapi
  Familjeterapi

  Nya möjligheter att förstå och stötta varandra

  Parterapi och familjerådgivning hjälper er att bryta negativa mönster och att lösa relationsproblem. I parterapi arbetar vi för att ni ska nå varandra på ett djupare plan och att skapa trygghet och tillit i er relation. När ni går i parterapi får ni nya möjligheter att förstå varandra och stötta varandra istället för att gå in i destruktiva spiraler.

  I familjeterapi kommer ni tillsammans med någon eller flera familje­medlemmar. Här får ni stöd i att lyssna till varandra och själva vara tydliga med önskningar och behov. I familjeterapi arbetar vi med låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter.

  Enköpings familjerådgivning. Adressen är Munksundsgatan 11  i Enköping.

  Konsultverksamhet

  Vi har möjlighet att ta uppdrag som konsulter. Vi vänder oss främst till kommuner och landsting som har behov av att tillfälligt eller på längre sikt förstärka sin personal inom öppenvård och behandling. Vi har över 25 års erfarenhet av att arbeta med familjer, ungdomar samt patienter på vårdcentral.

  Vi har även möjlighet att ta uppdrag som konsulter inom privata företag med personalstöd i olika former.

  Vanliga frågor och orsaker till att söka psykoterapeutiska samtal

  Relationsproblem

  • Hur kan vi lösa konflikter bättre?
  • Vi vill kommunicera med varandra mer konstruktivt