Psykoterapi

Handledning • Utbildning

Parterapi • Familjeterapi

Konsultverksamhet

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Skicka oss dina funderingar

A&L är en psykoterapimottagning centralt i Västerås. Till oss kan du/ni komma för psykoterapi och samtalsstöd både som privatperson, par och företagskund.

Vi är utförare för familjerådgivning i Enköping kommun och Upplands-Bro kommun.

Vi som arbetar här är socionomer och legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med människor.

Använd formuläret nedan om du vill komma i kontakt med oss.  Vi svarar så fort vi får möjlighet. Uppge alltid vilken ort du/ni önskar komma till.

Loading...

Ange koden: captcha

Psykoterapi

Samtala och reflektera med en professionell samtalspartner

Att stanna upp, samtala och reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner kan vara en bra väg ut ur svåra situationer.

Här erbjuds du att tillsammans med en erfaren psykoterapeut söka förståelse för hur symptomen hänger samman med din nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter.

Du får hjälp att skapa en varaktig förändring i riktning mot hälsa och välbefinnande. Du finner nya strategier att hantera problem i vardagen som gör att du kommer vidare och mår bättre.

Handledning
Utbildning

För personal där relationer och samspel står i fokus

Vi vänder oss till grupper och enskilda som önskar handledning i sin yrkesroll. Vi erbjuder handledning för individer och grupper både i offentlig och privat verksamhet.

Handledningen har som mål att stödja och utveckla den anställda och dennas professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet. Främst arbetar vi med ärendehandledning för personal inom människovårdande yrken där relationer och samspel står i fokus.

Vi erbjuder också utbildningar kring kommunikation och samspel samt har grupper för nyseparerade och föräldrautbildningar.

Parterapi
Familjeterapi

Nya möjligheter att förstå och stötta varandra