A&L är en psykoterapi­mottagning centralt i Västerås. Vi har lokaler på Hållgatan 4.

Vi som arbetar här är socionomer och legitimerade psykoterapeuter och har lång erfarenhet av att arbeta med människor. Legitimerad psykoterapeut är en vidare­utbildning och skyddad yrkestitel och innebär en kvalitetssäkring. Grund­utbildning innan legitimation som psykoterapeut kan till exempel vara leg psykolog, socionom eller fysioterapeut med steg 1 kompetens.

Till oss kan du komma för psykoterapi och samtals­stöd både som privatperson och som företagskund.

Vi har lång erfarenhet av arbete som familje­rådgivare, kuratorer på vård­central samt med psykoterapier för enskilda. Vi har vidare­utbildning i EFT-parterapi samt sexologi. Våra terapeuter har också kris- och trauma­utbildning, KBT-utbildning för legitimerade terapeuter samt flertal utbildningar i psykosocialt behandlings­arbete.

Verksamheten består till största delen av psykoterapi för enskilda samt familje­rådgivning/parterapi. Vi erbjuder också handledning och utbildning inom de områden där relationer och samspel står i fokus. Vi vänder oss både till enskilda samt till arbetsgrupper.

A&L arbetar också med företagshälsovård.

Ylva Liljeros Dackland
Ylva Liljeros DacklandLeg psykoterapeut, socionom

Ylva är utbildad socionom sedan 1992, leg. psykoterapeut 2011. Handledarutbildad 2016 på Systemisk handledar­utbildning vid Linköpings Universitet. Hon är utbildad inom psykodynamisk, systemiskt & familjeterpeutisk psykoterapi. Ylva har traumautbildning EMDR. Har 30 års erfarenhet av samtalsbehandling. Stor erfarenhet av att arbeta inom social­tjänst, behandling­shem för ungdomar, kurator på vårdcentral, privat psykoterapimottagning samt familje­rådgivare.

Ylva har arbetat med terapier med barn, vuxna och par. Och arbetar med enskilda och par utifrån individens och relationens specifika behov. Hon arbetar även med grupper exempelvis, föräldra­utbildningar, grupp för nyseparerade samt stress­hantering för individer med utmattnings­symptom.

Har uppdrag som handledare inom socialtjänst, öppenvård, primärvård, skola, arbetsgrupper inom privat sektor samt chefshandledning.

Ulrika Anglert Sjöqvist
Ulrika Anglert SjöqvistLeg psykoterapeut, socionom

Ulrika är utbildad socionom sedan 1992, leg. psykoterapeut 2006, och fick auktorisation som familje­rådgivare 2013. Hon är utbildad inom psykodynamisk, systemiskt, familjeterapeutisk och kognitiv psykoterapi, KBT. Ulrika har traumautbildning EMDR och 30-års erfarenhet av samtalsbehandling. Ulrika har examen som systemisk handledar­e på Linköpings Universitet.

Hon arbetar med enskilda och par utifrån individens och relationens specifika behov. Har erfarenhet från arbete inom socialtjänst, familje­hemsvård, BUP, ätstörnings­enhet, familje­rådgivning, vård­central samt privat psykoterapi­mottagning.

Ulrika arbetar med enskilda & grupper i handledning. Som handledare har hon uppdrag inom chefshandledning, primärvård, kriminalvård och socialtjänst.

Kontaktformulär

    Samarbetspartners

    Medlemskap

    Vi är medlemmar i Svenska föreningen för familjeterapi

    www.sfft.se